Kontrolno telo

Preduzeće BS-PROJEKT 2009 doo je od 01.04.2014. god. dobilo status kontrolnog tela tipa C od strane Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO IEC 17020:2012, kao i reakreditaciju dana 25.06.2018.

Kontrolno telo tipa C je uključeno u projektovanje, proizvodnju, isporuku, ugradnju, korišćenje i održavanje predmeta koje kontoliše. Pruža usluge kontrolisanja drugim organizacijama i svoj matičnoj organizaciji.

    PREMA OBIMU AKREDITACIJE, VEŠIMO USLUGE KONTROLISANJA:

  • ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NISKOG NAPONA
  • GROMOBRANSKIH INSTALACIJA
  • INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA
  • ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U Ex ZAŠTITI
  • INSTALACIJE ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH I ZAPALJIVIH GASOVA