Izveštaj o kontrolisanju 2016

SPISAK IZVEŠTAJA O KONTROLISANJU U 2016oj GODINI:

  IZVEŠTAJI O KONTROLISANJU ELEKTRIČNE INSTALACIJE:
 • E-01-1/5 - Apoteka Lilly Drogerie, 27. marta 43-45, Beograd
 • E-01-2/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Kralja Milana br. 33, Beograd
 • E-01-3/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Kralja Milana br. 21, Beograd
 • E-01-4/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Krušedolska br. 1, Beograd
 • E-01-5/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Bul. Oslobođenja br. 53, Beograd
 • E-01-6/5 - Apoteka Lilly Drogerie, 27. marta br. 40, Beograd
 • E-02-1/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Bul. Zorana Đinđića br. 44, Beograd
 • E-02-2/5 - Apoteka Lilly Drogerie, TC Ušće, Beograd
 • E-02-3/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Narodnih heroja br. 42, Beograd
 • E-02-4/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Partizanske avijacije br. 25, Beograd
 • E-02-5/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Auto-put za Novi Sad br. 126, Beograd
 • E-02-6/5 - Apoteka Lilly Drogerie, Partizanske avijacije bb, Beograd
 • E-03/5 - Zgrada prekršajnog suda, Raška
 • E-04/5 - Trgovina C&M Moda – Lokal 16+17, Retail park, Subotica
 • E-05-1/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Kneza Miloša br. 11, Beograd
 • E-05-2/5 - JP Elektromreža Srbije, Magacini, TS 400/200/110 kV „Pančevo 2“
 • E-05-3/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Kraljice Natalije br. 56, Beograd
 • E-05-4/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Jelene Ćetković br. 2, Beograd
 • E-05-5/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Rovinjska br. 14, Beograd
 • E-05-6/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada RDC-a, Rovinjska br. 14, Beograd
 • E-05-7/5 - JP Elektromreža Srbije, Garaža sa skloništem, Rovinjska br. 14, Beograd
 • E-05-8/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovne zgrade, Vojvode Stepe br. 412, Beograd
 • E-05-9/5 - JP Elektromreža Srbije, Vila „Karadžić“, Mišarska br. 17, Aranđelovac
 • E-05-10/5 - JP Elektromreža Srbije, Obrtni i investicioni magacin, Resnik
 • E-05-11/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe i magacin, Leštane
 • E-05-12/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Bore Baruha br. 13, Valjevo
 • E-05-13/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada sa garažama, Nade Dimić br. 40, Bor
 • E-05-14/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada uporište DV ekipe, Nade Dimić br. 40, Bor
 • E-05-15/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionice, Nade Dimić br. 40, Bor
 • E-05-16/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica, vozni park i magacin, Bore Baruha br. 13, Valjevo
 • E-05-17/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Relejna stanica“, Kopaonik
 • E-05-18/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-19/5 - JP Elektromreža Srbije, Remontna radionica, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-20/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-21/5 - JP Elektromreža Srbije, Garaže, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-22/5 - JP Elektromreža Srbije, Magacin, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-23/5 - JP Elektromreža Srbije, RDC Kruševac, Župski put bb, Kruševac
 • E-05-24/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Tetreb“, Kopaonik
 • E-05-25/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Bul. Oslobođenja br. 100, Novi Sad
 • E-05-26/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, radionice i magacin, Ledine bb, Srbobran
 • E-05-27/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Jasmin“, Gočka br. 3, Vrnjačka Banja
 • E-05-28/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Zlatar“, Nova Varoš
 • E-05-29/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe, 12. februara br. 79, Niš
 • E-05-30/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada remontne radionice i magacin, Brzobrodska br. 3, Niš
 • E-05-31/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe, Bajina Bašta
 • E-05-32/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište EMS-a, Jastrebac
 • E-05-33/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica pri TS Novi Pazar, Meše Selimovića bb, Novi Pazar
 • E-05-34/5 - JP Elektromreža Srbije, Portirnice pri trafo stanicama
 • E-06/5 - Radio pravoslavne eparhije valjevske „Istočnik“, Radio „Istočnik“, Vojvode Mišića br. 24/II, Valjevo
 • E-07-1/5 - Objekat 44-Kuhinja, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-2/5 - Kotlarnica, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-3/5 - Objekat 28-tehnička radionica, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-4/5 - Objekat 29-Akumulatorska stanica, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-5/5 - Objekat 49, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-6/5 - Objekat 50, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-7/5 - Objekat 51, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-8/5 - Objekat 52-Dežurana, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-9/5 - Objekat 27-Pumpna stanica, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-07-10/5 - Objekat 2-Garnizona ambulanta, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • E-08/5 - Poslovni objekat „Intentcall“, Bul. Arsenija Čarnojevića br. 69/v, Beograd
  IZVEŠTAJI O KONTROLISANJU GROMOBRANSKE INSTALACIJE:
 • G-01/5 - Benzinska stanica MG, Lajkovac
 • G-02/5 - Proizvodna hala i magacinski prostor, Gorenje Home, Zaječar
 • G-03/5 - Zgrada prekršajnog suda, Raška
 • G-04-1/5 - Skladište „Alliance one tobacco“, Šabac
 • G-04-2/5 - Hladnjača „Bella 9“, Skupljen
 • G-04-3/5 - Stručna hemijska i tekstilna škola Šabac, Šabac
 • G-05-1/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Kneza Miloša br. 11, Beograd
 • G-05-2/5 - JP Elektromreža Srbije, Magacini, TS 400/200/110 kV „Pančevo 2“
 • G-05-3/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Jelene Ćetković br. 2, Beograd
 • G-05-4/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Rovinjska br. 14, Beograd
 • G-05-5/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada RDC-a, Rovinjska br. 14, Beograd
 • G-05-6/5 - JP Elektromreža Srbije, Garaža sa skloništem, Rovinjska br. 14, Beograd
 • G-05-7/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovne zgrade, Vojvode Stepe br. 412, Beograd
 • G-05-8/5 - JP Elektromreža Srbije, Vila „Karadžić“, Mišarska br. 17, Aranđelovac
 • G-05-9/5 - JP Elektromreža Srbije, Magacini, Resnik
 • G-05-10/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Bore Baruha br. 13, Valjevo
 • G-05-11/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe i magacin, Leštane
 • G-05-12/5 - JP Elektromreža Srbije, Garaža, Nade Dimić br. 40, Bor
 • G-05-13/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica, Nade Dimić br. 40, Bor
 • G-05-14/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada uporište DV ekipe, Nade Dimić br. 40, Bor
 • G-05-15/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Tetreb“, Kopaonik
 • G-05-16/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Relejna stanica“, Kopaonik
 • G-05-17/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Jasmin“, Gočka br. 3, Vrnjačka Banja
 • G-05-18/5 - JP Elektromreža Srbije, Upravna zgrada, Ledine bb, Srbobran
 • G-05-19/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica, Ledine bb, Srbobran
 • G-05-20/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Bul. Oslobođenja br. 100, Novi Sad
 • G-05-21/5 - JP Elektromreža Srbije, Odmaralište „Zlatar“, Nova Varoš
 • G-05-22/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe, 12. februara br. 79, Niš
 • G-05-23/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada remontne radionice i magacin, Brzobrodska br. 3, Niš
 • G-05-24/5 - JP Elektromreža Srbije, Poslovna zgrada, Župski put bb, Kruševac
 • G-05-25/5 - JP Elektromreža Srbije, RDC Kruševac, Župski put bb, Kruševac
 • G-05-26/5 - JP Elektromreža Srbije, Garaže, Župski put bb, Kruševac
 • G-05-27/5 - JP Elektromreža Srbije, Remontna radionica i zgrada DV ekipe, Župski put bb, Kruševac
 • G-05-28/5 - JP Elektromreža Srbije, Zgrada DV ekipe, Bajina Bašta
 • G-05-29/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica pri TS Novi Pazar, Meše Selimovića bb, Novi Pazar
 • G-05-30/5 - JP Elektromreža Srbije, Radionica, vozni park i magacin, Bore Baruha br. 13, Valjevo
 • G-05-31/5 - JP Elektromreža Srbije, Portirnice pri trafo stanicama
 • G-06-1/5 - Objekat 3, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • G-06-2/5 - Objekat 29, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • G-06-3/5 - Objekat 27, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • G-06-4/5 - Objekat 28, kasarna Stevica Jovanović, Pančevo
 • G-06-5/5 - Objekti KN-27, KN-39, KN-54, KN-55, KN-56, kasarna Aerodrom, Pančevo
 • G-06-6/5 - Radar i trafo stanica, VP-1407 – RP2, Kačarevo
 • G-06-7/5 - Zgrada komande i repetitor, VP-1407 – RP3, Kačarevo
 • G-07/5 - Livnica Ljig A.D., Ljig
  IZVEŠTAJI O KONTROLISANJU INSTALACIJE U EX ZAŠTITI:
 • Ex-U-01/5 - Benzinska stanica MG, Lajkovac
 • Ex-U-02/5 - Objekti VP-1407, Pančevo
 • Ex-U-03/5 - Objekti fabrike „Knaz Miloš“ A.D., Aranđelovac
 • Ex-U-04/5 - „Livnica Ljig“ A.D.-postrojenje za TNG, Ljig
  IZVEŠTAJI O KONTROLISANJU INSTALACIJE DOJAVE POŽARA:
 • DP-01/5 - SC Karaburma, Beograd
 • DP-02/5 - Gorenje Tiki-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Stara Pazova
 • DP-03/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac
 • DP-04/5 - TC Merkur, Novi Sad
 • DP-05/5 - Benzinska stanica „Almex“, Bačka Topola
 • DP-06/5 - Gorenje Tiki-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Stara Pazova
 • DP-07/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac
 • DP-08/5 - TC Merkur, Novi Sad
 • DP-09/5 - Gorenje Home-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Zaječar
 • DP-10/5 - SC Karaburma, Beograd
 • DP-11/5 - Gorenje Aparati za domaćinstvo-Hala 1 i Hala 2, Valjevo
 • DP-12/5 - Gorenje Tiki-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Stara Pazova
 • DP-13/5 - Gorenje Home-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Zaječar
 • DP-14/5 - SC Karaburma, Beograd
 • DP-15/5 - Gorenje Aparati za domaćinstvo-lakirnica stara hala, Valjevo
 • DP-16/5 - Gorenje Aparati za domaćinstvo-lakirnica nova hala, Valjevo
 • DP-17/5 - TC Merkur, Novi Sad
 • DP-18/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac
 • DP-19/5 - Centar za socijalni rad „Šabac“ – Ustanova za decu i mlade, Šabac
 • DP-20/5 - Gradska uprava grada Šapca-AOP, Šabac
 • DP-21/5 - Gradska uprava grada Šapca, Šabac
 • DP-22/5 - Uprava za agrarna plaćanja, Šabac
 • DP-23/5 - Gorenje Home-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Zaječar
 • DP-24/5 - Gorenje Tiki-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Stara Pazova
 • DP-25/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac
 • DP-26/5 - SC Karaburma, Beograd
 • DP-27/5 - Gorenje Aparati za domaćinstvo-Hala 1 i Hala 2, Valjevo
 • DP-28/5 - Benzinska stanica „Ub petrol“, Ub
 • DP-29/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac
 • DP-30/5 - Gorenje Home-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Zaječar
 • DP-31/5 - Gorenje Tiki-proizvodni, magacinski i kancelarijski prostor, Stara Pazova
 • DP-32/5 - SC Karaburma, Beograd
 • DP-33/5 - „MB-Namenska“-Objekat B-30, Lučani
 • DP-34/5 - Gorenje Aparati za domaćinstvo-Hala 1 i Hala 2, Valjevo
 • DP-35/5 - Upravna zgrada Bankom (Bioprotein), Obrenovac