Izveštaj o kontrolisanju 2015

SPISAK IZVEŠTAJA O KONTROLISANJU U 2015oj GODINI:

  1. Električne instalacije:
 • E-01/5: Bazna stanica mobilne telefonije, Čakorska 1, Beograd
 • E-02/5: Otvoreni stadion „Tašmajdan“, Beograd
 • E-03/5: Apoteka Lilly Drogerie, Lazarevac
 • E-04/5: Apoteka Lilly Drogerie, Obrenovac
 • E-05/5: Apoteka Lilly Drogerie, Patrijarha Joanikija 28, Beograd
 • E-06/5: Apoteka Lilly Drogerie, Kneza Višeslava 63, Beograd
 • E-07/5: Apoteka Lilly Drogerie, Kanarevo brdo 8, Beograd
  2. Gromobranske instalacije:
 • G-01/5: Bazna stanica mobilne telefonije, Čakorska 1, Beograd
 • G-02/5: Otvoreni stadion „Tašmajdan“, Beograd