Instalacije slabe struje

    U našoj ponudi se nalaze najkvalitetniji proizvodi renomiranih svetskih proizvođača iz oblasti dojave požara, detekcije gasa, protiv provale, video nadzora i interfonskih sistema.

    Za sve proizvode ugrađene od strane naših inžinjera i servisera dajemo garanciju u dogovorenom vremenskom terminu, uz kranje pristupačan i profesionalan servis nakon isteka garantnog roka. Kao potvrda stručnosti osoblja naši inžinjeri poseduju licence 453 (odgovorni izvođač slabe struje), 353 (odgovorni projektant slabe struje), kao i licence od strane MUP-a za obavljanje poslova posebnih sistema i mera zaštite od požara (dojava požara, detekcija požara, detekcija eksplozivnih gasova kao i električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama i eksplozivima).

    Od početka 2018-te godine našu paletu poslova smo proširili sa radovima na optičkim kablovima (splajsovanjei i ispitivanja) sa opremom zadnje generacije.

    Neki od naših komitenata su GORENJE Group, BIOPROTEIN Obrenovac, BANKOM Beograd, MERKUR, HIP AZOTARA, Namenska industrija "Milan Blagojević" Lučani i mnogi drugi komitenti. REFERENCE