Elektroenergetske instalacije i gromobrani

    Preduzeće se orjentisalo na izradu energetskih instalacija na industrijskim objektima i na instalacijama javnog osvetljenja u niskogradnji, gde možemo da ponudimo kompletnu uslugu od građevinskih do elektro-montažnih radova.

    Za sve proizvode ugrađene od strane naših inžinjera i servisera dajemo garanciju u dogovorenom vremenskom terminu, uz kranje pristupačan i profesionalan servis nakon isteka garantnog roka. Kao potvrda stručnosti osoblja naši inžinjeri poseduju licence 450 (odgovorni izvođač jake struje), 350 (odgovorni projektant jake struje).

    Neki od naših komitenata su Gorenje Group, Vojno tehnički institut, ABC Test, Agro Market, štamparija Bosis, azotara Pančevo i mnogi drugi komitenti. REFERENCE